Jończyk Agata

Aplikant

Telefon: 509 027 898
Patron: adw. Tomasz Sak

ADRES KANCELARII PATRONA

Kancelaria Adwokacka
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 11